Unsplash

Hoe maakt u uw zwembad klaar voor de zomer?


Zomerklaar

Om in het voorjaar zo snel mogelijk van uw zwembad te kunnen genieten, dient u het zomerklaar te maken. Wanneer u de volgende stappen doorloopt, kunt u zo snel mogelijk weer van uw bad genieten!

De stappen hieronder zijn een advies en kunnen afwijken van de instructies die de leverancier of fabrikant van uw zwembad aangeven. Neem altijd de instructies van de leverancier of fabrikant van het zwembad in acht.

​​​​​​​»Verwijder eerst het op de zwembadafdekking aan- wezige vuil met een schepnet. Als er veel water op de afdekking ligt dient u dit voor het verwijderen van de afdekking weg te pompen/verwijderen.

​​​​​​​»Reinig de afdekking met schoon water en een zachte borstel. Laat de afdekking goed opdrogen en berg hem een droge plaats op. Reinig de skimmers en verwijder bladeren en grof vuil uit en rondom het zwembad. Gebruik hiervoor een bodemschepnet en een oppervlakteschepnet.

​​​​​​​»Verwijder met een zwembadborstel het vuil en eventuele afzetting van de wanden en bodem. Zand en fi jn vuil zuigt u van de bodem met een borstel met zuigmond of een automatische bodemzuiger. Een (eventuele) vetrand kunt u verwijderen met een wandschuurborstel of zachte spons.

​​​​​​​»Vul het zwembad aan tot normaal niveau met leidingwater.

Let op! Doe dit met gewoon leidingwater en niet met bronwater of grondwater in verband met de vaak hoge ijzerwaardes van grondwater.

​​​​​​​»Als het filtergrind 5 jaar of langer in gebruik is, adviseren wij u dringend dit te vervangen door nieuw fi ltergrind. Filtergrind verliest haar reinigende vermogen met de jaren. Wanneer de fi lterinstallatie weer gebruiksklaar is, spoelt u eerst uw filter terug!

​​​​​​​Doe dit minimaal 3 minuten en vul zonodig het bad weer iets aan met schoon leidingwater.

»U kunt vanaf nu de filterinstallatie continu laten draaien. Laat de fi lterinstallatie ongeveer een periode van 3 dagen fi lteren, deze tijd is afhankelijk van de vervuiling van het water. Filter langer of korter tot het water weer helder is.

»Let op! Wanneer het zwembad behoorlijk tot sterk vervuild is dient u meerdere malen per dag terug te spoelen. Afhankelijk van de gesteldheid van het water tot 4 à 5 keer per dag 1 tot 2 minuten.

»Als u alle stappen correct heeft uitgevoerd, is het zwembad nu vrij van grof vuil en zand. Zodra u bent begonnen met het fi lteren van het water, kunt u beginnen met het toedienen van chemicaliën.

»U controleert nu de pH-waarde van het water. Als de pH-waarde niet goed is, zal het chloor dat u later toevoegt minder effectief zijn en verbruikt u meer chloor dan nodig is. Controleer de pH-waarde met zwemwater teststrips of een digitale tester.

​​​​​​​Bij een te hoge pH-waarde, gebruikt u pH-Minus om de waarde te verlagen en bij een te lage pH-waarde gebruikt u pH-Plus. In de doseerinstructies op de verpakking staat hoeveel u dient toe te dienen.

U kunt ook op www.interline-pool.com kijken voor uitgebreide do- seeradviezen voor uw zwembadformaat (deze adviezen gelden voor Interline chemicaliën, andere merken kunnen afwijkende doseringen aanbevelen).

Neem altijd de aanwijzingen op de verpakking van de chemicaliën in acht. Los de chemicaliën altijd op in een emmer lauwwarm water, voeg nooit water toe aan de chemicaliën. Doe dit buitenshuis.

»Als de pH-waarde correct is, kunt u, indien nodig, een shockbehandeling met chloorgranulaat toedienen aan het water. U dient een shockbehandeling toe wanneer uw zwemwater groen of melkachtig wit is of wanneer u geen chloor meet met de teststrips maar wel een sterke chloorlucht ruikt.

Dien de shockbehandeling toe volgens de doseerschema’s op de verpakking of via de Interline doseerschema’s. Dien een shock- behandeling bij voorkeur in de avond toe, zwem na de shockbehandeling minimaal 24 uur niet.

Unsplash

Uw zwembad is gereed

Subtitel

Laat nu dus, zoals eerder genoemd, de filterinstallatie een minimale periode van 3 dagen draaien met tussentijds terugspoelen volgens eerdere omschrijving in deze instructie.

Uw zwembad is nu gereed voor het nieuwe zwemseizoen. We adviseren u de chloor- en pH-waardes van het water regelmatig te controleren en waar nodig te corrigeren. Reguliere chloordoseringen dient u toe met chloortabletten. Doseer met een chloordrijver. Verwijder tijdens het zwemmen de chloordrijver.

Zorg ervoor dat de chemicaliën te allen tijde buiten bereik van kinderen blijven. WWW.INTERLINE-POOL.COM

​​​​​​​Meer informatie over de Interline producten kunt u vinden op www.interline-products.com