Interline

Interline Spa-Filter Cleaner

Interline | 38306015

Interline Spa-Filter Cleaner

Beperkt op voorraad

8,95

Op voorraad in de webshop
Let op: Dit product is beperkt op voorraad.
Wij streven ernaar producten binnen 2 werkdagen te leveren.
Helaas, een groter aantal van dit product is niet beschikbaar

Beschrijving

Artikelnummer: 38306015

De Spa-filter Cleaner is speciaal ontwikkeld om cartridge-/ patroonfilterelementen te reinigen. Vuil, vet en olie worden op efficiënte wijze uit het filtermateriaal losgeweekt. Na behandeling zal het filter weer optimaal werken. Dit product reinigt op een milieuvriendelijke en verantwoorde wijze en is biologisch afbreekbaar.

Gebruiksaanwijzing: 1. Filterelement verwijderen uit het filtersysteem, los vuil van het filter afspoelen. 2. Plaats het filter rechtop in een emmer die groot genoeg is om het filter
volledig in onder te dompelen. 3. Vul de emmer (10 l) met heet water (50oC) voeg de helft van de flesinhoud toe aan het water (500 ml). 4. Laat het product circa 10 uur inwerken.
5. Het filter goed afspoelen met schoon water, zo nodig in schoon water onderdompelen. 6. Plaats het filterelement terug in het filtersysteem. 7. Lege verpakking uitspoelen
alvorens af te voeren volgens bestaande reglementen.

Gevaar. Bestanddelen: Natrium hydroxide. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de
verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Oogbescherming, beschermende handschoenen, beschermende kleding, gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bevat: amfotere oppervlakteactieve stoffen <5%, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.